Aktualności

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, Częstochowa. Współorganizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, ZPAF Okręg Śląski, Fotoklub RP Stow. Twórców Patronat honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat: Prezydent Miasta Częstochowy. Termin nadsyłania prac do konkursu: 10 kwietnia 2017 roku.

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy pokonkursowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.
Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Ważniejsze postanowienia z regulaminu:
* Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego
  poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.
* Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących, można zgłaszać
  wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
* Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia,
  bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
* Prace - minimalny format 21x30 cm, A-4 w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej
  należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko (lub godło) oraz tytuł.
* Do prac należy obowiązkowo dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia
  oraz wymagany opis.
* Uczestnictwo w konkursie jest płatne i wynosi 50 zł od autora.
* Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.
* Przewidziano nagrody: I - 2.500 zł, II - 1.500 zł, III - 800 zł oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
* Zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami, wystawie towarzyszyć będzie
  seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

Terminy:
Zgłaszanie prac konkursowych: do 10 kwietnia 2017 roku.
Otwarcie wystawy pokonkursowej: 28 kwietnia 2017 o godz. 18:00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.

Strona konkursowa - CYBERFOTO 2017

materiał nadesłał: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

opracował: Szarack

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem