Aktualności

W dniu 7 kwietnia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, którego podstawowym celem było wyłonienie nowego składu władz w okręgu.

 

Otwarcia zebrania dokonał Wiesław Turno, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przybyli na Nadzwyczajne Walne Zebranie jednogłośnie wybrali kol. Wiesława Turno na Przewodniczącego, który sprawnie je poprowadził.
Zebranie przebiegało w przyjaznej atmosferze zrozumienia: gremium jednogłośnie przyjęło porządek obrad, następnie sprawnie dokonało wyboru składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej. Następnie Zebranie jednogłośnie przyjęło do Okręgu Świętokrzyskiego kol. Sławomira Zielińskiego, będącego dotychczas członkiem ZPAF w Okręgu Warszawskim.
Kluczowym punktem Zebrania był wybór władz w Okręgu.

W pierwszej kolejności zebrani na sali wybrali jawny sposób głosowania w wyborach.
Następnie, na funkcję Prezesa Okręgu padło tylko jedno zgłoszenie: kol. Artur Dziwirek, a ten wyraził zgodę na tę kandydaturę.

Zebrani na sali Członkowie NZW jednogłośnie wybrali kolegę Artura Dziwirka na Prezesa OŚ ZPAF w nadchodzącej kadencji 2018-2020.

Na kandydatów na pozostałych członków Zarządu zgłoszono czterech kolegów: Przemysława Kułagę, Piotra Bieńka, Jerzego Bednarskiego i Sławomira Zielińskiego - wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Członkowie Zebrania wybrali ww. do Zarządu OŚ ZPAF.
W dalszej części nastąpił wybór Sądu Koleżeńskiego. Zaproponowano ZofięTurno, Cezarego Łutowicza, Piotra Kaletę i Jana Zycha. Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie, a Zebranie wszystkich wybrało jednomyślnie.

Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu z Zebrania Przewodniczący NWZ pogratulował wybranemu Zarządowi, Sądowi Koleżeńskiemu, oraz uczestnikom wyborów, po czym ogłosił zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem