Wystawy

Dyrektor Irena Gałuszka (Okręg Świętokrzyski ZPAF) i Pracownicy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa serdecznie zapraszają na uroczysty wernisaż wystawy „Rzeszów w roli głównej” z okazji Jubileuszu 25 lat Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w dniu 30 stycznia (poniedziałek) 2017 roku o godz. 18:00 w lokalu Galerii Fotografii, Rzeszów, ul 3 Maja 9.

1864 – Józef Zajączkowski otwiera w Rzeszowie pierwszy zakład fotograficzny
1886 – pierwsza wystawa fotografii w Rzeszowie. Edward Janusz zaprezentował portrety w witrynie sklepu w kamienicy Ferdynanda Schaitra
1915 – pierwsze lotnicze zdjęcie Rzeszowa
1952 – w Rzeszowie powstaje odział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – Stanisław Kościński był pierwszym prezesem. PTF działało do 1958 roku
1965 – rozpoczyna działalność Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne. Pierwszym prezesem został Zdzisław Postępski (1965-67). Kolejni prezesi: Jacek Fischer (1967-72), Tadeusz Budziński (1972-74), Zdzisław Postepski (1974-82), Irena Gałuszka (1982-93), Zdzisław Świeca (1993-1995), Robert Kozdraś (1995). W 1995 r. RzTF się rozpada
21 stycznia 1992 – z inicjatywy Ireny Gałuszki Rada Miasta Rzeszowa powołuje Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa z siedzibą przy ul. 3 Maja 9
5 października 1992 – pierwszy wernisaż w nowej siedzibie GFMRz – wystawa „Najnowsze” z udziałem Edwarda Hartwiga – najwybitniejszego polskiego artysty fotografika
„Ekspozycja moich prac była świetna, wernisaż wspaniały. Jestem oczarowany Waszą serdecznością, gościnnością i uznaniem. Długo będę pamiętał ten pobyt w Rzeszowie. Życzę sukcesów artystycznych w waszej pięknej galerii”.
1993 – pierwsza wystawa przygotowana do zaprezentowania poza granicami Polski „Rzeszów – miasto w Południowo-Wschodniej Polsce”. Była eksponowana w Klagenfurcie (Austria) i Bielefeldzie (Niemcy). 
1993 – uruchamiam Galerię DEBIUTY. Cieszy się ona wielkim powodzeniem wśród miłośników fotografii. Odbyło się 90 ekspozycji, w których uczestniczyło 660 autorów, zaprezentowali oni 3183 prac
1995 – rozpoczyna się owocna współpraca z Ambasadą Bułgarii i Bułgarskim Instytutem Kultury w Polsce. Prezentujemy w Rzeszowie wystawy artystów bułgarskich, Ambasada zaprasza z wystawą Irenę Gałuszkę do galerii w Warszawie. W 1996 roku Irena Gałuszka zostaje zaproszona do Bułgarii na indywidualny plener i zorganizowanie wystawy o Bułgarii, która była później eksponowana w kilkunastu miastach w Polsce, m. in. w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Bolesławcu, Dąbrowie Górniczej, Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2010 roku na wniosek Ambasady Bułgarii Irena Gałuszka odbiera prestiżowy medal za wkład w rozwój i popularyzację kultury bułgarskiej nadany przez Ministra Kultury Republiki Bułgarii Veżdi Raszidowa.
1998 – został rozstrzygnięty pierwszy konkurs fotograficzny dla młodzieży „Jedna godzina z życia miasta”. Odbyło się 21 konkursów, w których wzięło udział 341 autorów z 2076 fotografiami
2004 – pierwsza wystawa z unikalnego zbioru negatywów szklanych „Rzeszów z negatywów szklanych Edwarda Janusza i Rodziny z przełomu XIX i XX w.”
Głównym celem podjętych zadań przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa było zwrócenie uwagi na uratowanie zbioru 33 tysięcy szklanych negatywów z przełomu XIX i XX wieku autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny. Tematyka zdjęć dotyczy historii miasta Rzeszowa i ludzi tutaj żyjących.

Z negatywów szklanych Edwarda Janusza zostały wydrukowane zdjęcia w formacie 2 x 3 m wspólnie z Redakcją Gazety Wyborczej. Zawisły na fasadach kamienic 13 i 14 w Rynku z okazji 650-lecia aktu lokacji Rzeszowa w 2004 roku. Miały wisieć chwilę a wisiały 3 lata. Obecnie znajdują się na kamienicy ul. 3 Maja 9. Twórcy techniki drukiem pigmentowym dają gwarancję trwałości na około 100 lat.

2005 – GFMRz zrealizowała pierwszy projekt z udziałem środków finansowych MKiDN
Od 27.10.2005 r. do 27.12.2005 r. Galeria Fotografii realizowała pierwszy projekt pt. „Rzeszów - Moje miasto, Moje miejsce” (realizacja wniosku Gminy Miasta Rzeszów, Galeria była głównym wykonawcą). Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja Twórczości”.
Podsumowania projektu dokonano 27 grudnia, z udziałem władz, mass mediów i uczestników projektu (dzieci i młodzież w wieku od 5 do 26 lat z rzeszowskich szkół i uczelni).
Dzięki realizacji tego projektu nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesny system zawieszenia wraz z planszami do ekspozycji wystaw, a przede wszystkim zyskaliśmy ogromną rzeszę nowych widzów. Materiał fotograficzny wykonany przez uczestników pleneru jest zapisem wizerunku miasta Rzeszowa z grudnia 2005 r. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzrostu zainteresowania działalnością kulturalną wśród mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego. W realizację projektu zostali zaangażowani nauczyciele i dyrektorzy siedmiu placówek kulturalno-oświatowych z Rzeszowa i okolic. Rolą partnerów było upowszechnianie informacji o projekcie wśród uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji wśród dzieci, młodzieży i studentów sztuki współczesnej, jaką jest fotografia. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie było możliwe objęcie nim wszystkich chętnych. Udział wzięło w nim 94 uczniów i studentów. Przedsięwzięcie pozwoliło wesprzeć oraz promować twórczość młodych artystów z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Mogli oni samodzielnie wykonać swoje prace pod nadzorem profesjonalistów, wziąć czynny udział w przygotowaniu wystawy swoich prac w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Poza tym realizacja projektu pozwoliła zorganizować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczestników i stała się alternatywną formą spędzania wolnego czasu. Efektem realizacji przedsięwzięcia stało się zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi a Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa.

Starałam się podejmować decyzje, które zapewniały wysoki poziom prezentowanych wystaw, m. in. poprzez nawiązywanie współpracy z placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz instytucjami o zasięgu międzynarodowym: Instytutem Goethego, Ambasadami: Bułgarii, Australii, Chile, Chin, Rumunii, Konsulatami: Czech, Słowacji, Niemiec, USA, Austrii. Dzięki temu mogliśmy gościć w Rzeszowie najwybitniejszych artystów fotografików takich jak: Georg Borysowski z Ukrainy, Uschi Dresing z Niemiec, Josef Ptaček z Czech, Ludo Goossens z Belgii, Andrzej Dudziński z USA, Mike Chen z USA oraz Edwarda Hartwiga, Pawła Pierścińskiego, Krzysztofa Millera, Jana Zycha i wielu innych.
Dzięki owocnej współpracy z miastami partnerskimi Rzeszowa, zostały zrealizowane 24 wystawy, w tym wystawy o Rzeszowie były eksponowane w Klagenfurcie w Austrii i Bielefeldzie w Niemczech, Nyíregyházie na Węgrzech.

2007 – realizacja projektu o zasięgu międzynarodowym „Razem w Nowej Europie” z udziałem środków finansowych MKiDN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”. Projekt był skierowany do państw nowo przyjętych do UE: Bułgarii i Rumunii. Wystawa o Rzeszowie i Podkarpaciu gościła w Satu Mare, Timisoarze (Rumunia), Smolianie, Veliko Tarnovo, Gabrovo (Bułgaria).

2008 – wychodzimy z wystawami na ulice Rzeszowa. Odbyły się 52 ekspozycje na ul. 3 Maja, Grunwaldzkiej, na Rynku, w Parku Papieskim, obok fontanny multimedialnej. Na wystawach prezentujemy życie i historię naszego miasta

Powstało 16 prezentacji multimedialnych, które okazały się ciekawą i edukacyjną formą przekazywania wiedzy o fotografii. Pierwsza prezentacja pt. „Władysław Sikorski 1881 – 1943” to gotowa lekcja historii. Kolejna prezentacja o wybitnym rzeszowskim artyście Jerzym Jawczaku powstała na bazie pracy magisterskiej Barbary Bokoty. Inne prezentacje, równie ciekawe, dotyczą Rzeszowa: jak piękniał,
rozwijał się, rósł od 1886 roku do dziś. Zarówno młodzież jak i dorośli chętnie je oglądają.

Przez 25 lat zorganizowaliśmy 361 wystaw, w tym: 133 z forum ogólnopolskiego, 83  międzynarodowych, 145 autorów lokalnych. Poza galerią od 2007 r. zorganizowaliśmy 58 ekspozycji, w tym 8 za granicą.

Obok wystawiennictwa i prezentowania postaw najwybitniejszych twórców w dziedzinie fotografii
dokumentujemy życie naszego miasta. Tak jak ze zbioru negatywów szklanych Edwarda
Janusza czerpiemy wiedzę i odkrywamy Rzeszów z przełomu XIX i XX wieku, tak w naszej Galerii
są gromadzone negatywy i fotografie, które są wizerunkiem miasta z wieku XX i XXI. Materiały
sukcesywnie są archiwizowane, opisywane i nabierają charakteru pełnego dokumentu. Bo jedną
z ważnych funkcji, jaką fotografia pełni od momentu jej wynalezienia - to dokumentowanie.
Zebrane fotografie i opracowania literackie w dziedzinie fotografii stały się interesującym materiałem
naukowym dla środowiska akademickiego, na bazie których powstało już 26 prac
naukowych.
Nasza praca wpisuje się do kart historii polskiej fotografii. Galeria utworzona w Rzeszowie jest
jedyną tego typu placówką w Polsce południowo-wschodniej.

2010 – kontynuujemy cykl wystaw z negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny z przełomu XIX i XX w. Wystawy te są tłumnie odwiedzane przez Rzeszowian. 

2013 – Pan Marian Błahut podarował Galerii cudowny album z fotografiami elity Lwowa. To najstarsze fotografie, jakie znalazły miejsce w naszych zbiorach (niektóre są datowane na ok. 1850 rok). Większość jest na kartonikach, ale znalazły się również w tym albumie fotografie na płytkach miedzianych.

2016 – uczestniczyliśmy w obchodach 20-lecia partnerstwa Rzeszowa i Nyíregyházy (Węgry). W GFMRz odbyła się wystawa artystów z Nyíregyházy, a my przygotowaliśmy ekspozycję o Rzeszowie, która była eksponowana w Nyíregyházie. Myślę, że te działania zaowocują kolejnymi wystawami.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 została powołana w dniu 21.01.1992 r. przez Radę Miasta Rzeszowa z inicjatywy Ireny Gałuszki.  Podstawowym celem statutowym Galerii jest popularyzacja sztuki fotografii poprzez organizowanie wystaw, spotkań z artystami, konkursów fotograficznych, warsztatów i innych. Od 1992 r. w naszej instytucji odbyło się 361 wystaw (w tym z forum ogólnopolskiego 37%, międzynarodowego 23% i lokalnych 40%), które zwiedziło ponad 78 tys. miłośników sztuki fotografii. Poza lokalem zaprezentowaliśmy 58 ekspozycji, w tym 8 za granicą (Niemcy, Austria, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry). W 2010 r. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa otrzymała prestiżowy medal od Ministra Kultury Bułgarii Veżdi Raszidova.

Ciekawą formą ekspozycji są prezentowane od 2008 r. wystawy plenerowe na ulicach: 3 Maja, Grunwaldzkiej oraz Rynku, w Parku Papieskim, koło fontanny multimedialnej i na okrągłej kładce. Zrealizowaliśmy 36 wystaw plenerowych, które cieszą się wśród społeczeństwa ogromnym zainteresowaniem. Od 1993 r. zapraszamy młodych twórców do prezentowania swoich pierwszych wystaw w Galerii Debiuty. W 90 wystawach wzięło udział 657 młodych autorów i zaprezentowało ponad 3000 fotografii. Obok wystawiennictwa i przybliżania postaw najwybitniejszych twórców, dokumentujemy życie naszego miasta. W zbiorach archiwalnych posiadamy ponad 80 tys. fotografii i negatywów, na których jest zapisana historia Rzeszowa od 1886 r. Zbiory te stanowią unikalny materiał dla środowiska akademickiego (powstało już 26 prac naukowych). Nasza praca wpisuje się do kart historii polskiej fotografii.

materiały nadesłała: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

opracował: Szarack

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem