O Związku Polskich Artystów Fotografików (Association of Polish Art Photographers)

Związek jest największą polską organizacją skupiającą artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego.

Okręg Świętokrzyski ZPAF został założony w 1978 roku dzięki staraniom Pawła Pierścińskiego – wybitnego fotografika, współtwórcę nurtu określanego mianem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu Statutowymi celami działania Związku Polskich Artystów Fotografików są:

  • Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, obejmującej także nowe formy zapisu i przekazu obrazu.
  • Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa.
  • Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej.
  • Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
  • Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą.
  • Inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania zawodu artysty-fotografika w oparciu o Status Twórcy.
  • Działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego.
  • Zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich.
  • Popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii, promowanie osiągnięć oraz badań naukowych i technicznych w jej zakresie.
Free Joomla! templates by AgeThemes